>> Контрол за плътност >> VDK 200 A S02 H2


Valve proving system VDK 200 A S02 H2 Dungs

Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 H2
 • Тези системи за контрол за плътност VDK 200 A S02 H2 могат да се използват с всички вентили, чиято плътност по посока на насрещния поток, изключва по конструкция утечка по посока на потока.
 • Устройството работи независимо от входното налягане.
 • Обем за тестване ≤ 1 l
 • Цялата процедура на изпитване е определена.
 • Време за освобождаване: приблизително 10 s.
 • Пропускливост или утечки се визуализират чрез светлинен диод
 • Външна индикация за повреда
 • Подходящи за TRD системи.
 • VDK 200 A S02 H2е подходящ за всички вентили Dungs съгласно EN 161 Клас A.
 • Подходящи за водород


Технически спецификации на VDK 200 A S02 H2

Тип система за контрол за плътност Код Напрежение (V) Честота (Hz) pmax (mbar) Температура на ок. среда (oC) Макс. брой на циклите на изпитване Време за освобождаване (s) Степен на защита
VDK 200 A S02 H2 214445 230 50 40 -10÷60 15/h aprox. 10 IP 40
VDK 200 A S02 H2 222747 120 60


Размери на система за контрол за плътност (mm)

Размери VDK 200 A S02 H2 1 Размери VDK 200 A S02 H2 2
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.


VDK 200 Функция

VDK 200 A S02 H2 работи на принципа на повишаване на налягането. Програмиращия модул се задейства при сигнал загряване. Изпитването се осъществява в зависимост от работата на горелката:
- Изпитване преди пускане на горелката или
- Изпитване по време на предварителното подаване на въздух или
- Изпитване след изключване на горелката.
VDK извършва самопроверка по време на превключване.
VDK 200 A S02 H2 Функция


Програмна последователност VDK 200

 • Състояние на покой:вентил V1 и вентил V2 са затворени.
Фаза 1 Програмна последователност VDK 200 A S02 H2
 • Повишаване на налягане: Вътрешната ел. помпа увеличава налягането на газа в тестовата секция с приблизително 35 mbar в сравнение с входното налягане при вентил V1. По време на изпитване, вграденият диференциален пресостат контролира изпитваната секция за утечки. Когато се постигне налягането на изпитване, ел. помпата изключва (край на изпитателния период). Времето за освобождаване (приблизително 10 s) Времето за освобождаване (максимум 1 l) и входното налягане (максимум 40 mbar). Ако тестовият участък е уплътнен, контактът изключва автоматичното управление на горелката. след (приблизително 10 s) и жълтият светодиод се включва. Ако тестовият участък не е уплътнрн или ако повишението на налягането с +35 mbar не е достигнато по време на тестовия период (максимум 5 сек.), VDK 200 A S02 H2 след 32 ± 3 s се включва аларма за повреда. червената сигнална лампа свети дотогава, докато има изключен контакт чрез регулатора (запитване за топлина).
 • Автоматично рестартиране се извършва при краткотрайно промяна на напрежението по време на теста или в режим на работа на горелката.
Фаза 1 Програмна последователност VDK 200 A S02 H2 Фаза 1 Програмна последователност VDK 200 A S02 H2
 • Работа: Вентили V1 и V2 са отворени, вътрешния вентил на VDK 200 A S02 H2 е затворен.


 • Цени

  Код Тип Цена без ДДС
  214445 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 H2 0.00
  222747 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 H2 0.00
  В случай на липсваща цена или за списък с отстъпки, свържете се директно с нас за оферта.