>> Контрол за плътност >> VDK 200 A S02


Система за контрол за плътност VDK 200 A S02/S06 Dungs

Система за контрол за плътност VDK 200 A S02
 • Тези системи за контрол за плътност VDK 200 A S02 могат да се използват с всички вентили, чиято плътност по посока на насрещния поток, изключва по конструкция утечка по посока на потока.
 • Устройството работи независимо от входното налягане.
 • Обем за тестване ≤ 20 l.
 • Настройка е възможна на място. Цялата процедура на изпитване е определена.
 • Време за освобождаване: 10 ÷ 26 s.
 • Пропускливост или утечки се визуализират чрез светлинен диод.
 • Електрическо свързване на винтови клеми чрез кабелен вход PG 11.
 • VDK 200 A S02 е подходящ за всички вентили Dungs съгласно EN 161 Клас A.
 • VDK винаги могат да се използват за системи с мощност на горелка <500 kW или за тестов обем <6 l. Ако системата има мощност на горелката> 500 kW или тестов обем> 6 l, VDK 200 A S 02 може да се използва само ако мощността на горелката е по-висока от минималната мощност на горелката, посочена в диаграмата.
 • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.


Определяне на минималната мощност на горелката:

Минималната мощност на горелката
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.
1) Определяне на обема за изпитване (вижте ръководствата)
2) Обем за изпитване - Крива на входно налягане.
3) Крива на входно налягане - Отчитане минималната мощност на горелката.
4) VDK може да се използва, ако мощността на горелката е по-висока от отчетената минимална мощност на горелката.


Технически спецификации на VDK 200

Тип система за контрол за плътност Код Напрежение (V) Честота (Hz) pmax (mbar) Температура на ок. среда (oC) Макс. брой на циклите на изпитване Време за освобождаване (s) Степен на защита
VDK 200 A S02 211229 240 50 360 -10÷60 15/h 10÷26 IP 40
211222 230 50
211927 120 60
211224 110 50
211226 230 50
226081 230 50
226082 230 50
VDK 200 A S06 253734 120 60 - - - - NEMA 12


Размери на система за контрол за плътност (mm)

Размери VDK 200 A S02 1 Размери VDK 200 A S02 1


VDK 200 Функция

VDK работи на принципа на повишаване на налягането. Програмиращия модул се задейства при сигнал загряване. Изпитването се осъществява в зависимост от работата на горелката:
- Изпитване преди пускане на горелката или
- Изпитване по време на предварителното подаване на въздух или
- Изпитване след изключване на горелката.
VDK 200 A S02 Функция


Програмна последователност VDK 200

 • Състояние на покой: вентил V1 и вентил V2 са затворени.
Фаза 1 Програмна последователност VDK 200 A S02
 • Повишаване на налягане: Вътрешната ел. помпа увеличава налягането на газа в тестовата секция с приблизително 35 mbar в сравнение с входното налягане при вентил V1. По време на изпитване, вграденият диференциален пресостат контролира изпитваната секция за утечки. Когато се постигне налягането на изпитване, ел. помпата изключва (край на изпитателния период) и жълтият светодиод мига, докато контактът се освободи. Времето за освобождаване (макс. 26 сек) зависи от тестовия обем (максимум 20 литра) и входното налягане (максимум 360 мбара). Ако тестовият участък е уплътнен контактът изключва автоматичното управление на горелката след 26 секунди и жълтият светодиод се включва. Ако тестовият участък не е уплътнен или ако при изпитването не се достигне повишение на налягането с +35 mbar след период (max. 26 s)VDK 200 A S02 се превключва на авария. В този случаи червената сигнална лампа свети дотогава, докато има изключен контакт чрез регулатора (запитване за топлина).
 • Автоматично рестартиране се извършва при краткотрайно промяна на напрежението по време на теста или в режим на работа на горелката.
Фаза 2 Програмна последователност VDK 200 A S02 Фаза 3 Програмна последователност VDK 200 A S02
 • Работа: Вентили V1 и V2 са отворени, вътрешния вентил на VDK 200 A S02 е затворен.


 • Цени

  Код Тип Цена без ДДС
  211229 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  211222 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 - В наличност 0.00
  211927 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  211224 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  211226 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  226081 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  226082 Система за контрол за плътност VDK 200 A S02 0.00
  253734 Система за контрол за плътност VDK 200 A S06 0.00
  В случай на липсваща цена или за списък с отстъпки, свържете се директно с нас за оферта.