>> Контрол за плътност >> DSLC px Vx


Контролно устройство за изпитване плътността на системата DSLC px Vx Dungs

Контролно устройство за изпитване плътността на системата DSLC px Vx
  • Тези системи за контрол за плътност DSLC px Vx са подходящи за автоматично тестване на течове между два електромагнитни вентила в устройства консумиращи газ.
  • Заедно с един или два газови пресостата, контролното устройството DSLC, конструирано съгласно EN 1643 за тестове на течове в системата, проверява спирателните вентили на горелката за изтичане.
  • Синхронен двигател редуктор с контролни гърбици контролира последователността на програмата на DSLC чрез микропревключватели.
  • Системата за изпитване може да се използва самостоятелно за тестове за течове или в комбинация с всички видове автоматични системи за управление на горелката.
  • Изпитван обем: min. 1,5 l.


Технически спецификации

Тип система за контрол за плътност Код Напрежение (V) Честота (Hz) Степен на защита Температура на околната среда (oC) Период за тестване (s) Време за тестване на V1 (s) Време за тестване на V2 (s)
DSLC px Vx 230V Kpl. 247962 230 50 IP 42 0÷60 approx. 60 min. 22 min. 20
DSLC px Vx 110V Kpl. 248762 110 50
DSLC px Vx 24V DC Kpl. 247963 24 DC
DSLC px Vx 24V DC Kpl. 265281 24 DC


Размери за проверка плътността на системата (mm)

Размери DSLC px Vx 1 Размери DSLC px Vx 2
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.


Функционално описание, показано с 1 пресостат

Участъка от седло на вентил V1 до седло на вентил V2 се нарича "Изпитателен участък". DSLC прави проверка преди всяко пускане на горелката, т.е. при потребление на топлина от контролера или след като устройството е изключено, поради загуба на мрежово напрежение, недостиг на газ и т.н. Изпитването се състои от две фази:

 

1) Проверка на вентила (V1) от страната на входа на газа
Фаза на изпитване 1a Фаза на изпитване 1b
Когато се изисква топлина, веригата на контролера е затворена и DSLC получава напрежение и стартира тестовия цикъл (приблизително 60 секунди).
В началото на 1 изпитателна фаза(Фигура 1a) вентил V2 се отваря за макс. 3 сек. Налягането в изпитателния участък трябва да се понижи до aтмосферното налягане, т.е.пресостата Pp трябва да превключи превключи след като налягането се понижи. Ако не е възможно да се изпразни изпитателния участък, налягането се освобождава отново след 60 секунди.
През следващото време на изпитване (фигура 1б) налягането, създадено в изпитвателния участък, не трябва да превишава точката на превключване на пресостата P p . Ако обаче това се дължи на не добра плътност DSLC отваря клапана V1 за максимум 3 секунди преди втората фаза на изпитване (фигура 2а). По този начин изпитвания участък е под налягане и започва втората фаза на теста.

 

2) Изпитване на вентила (V2) от страната на горелката
Фаза на изпитване 2a Фаза на изпитване 2b
DSLC отваря клапана V1 за максимум 3 секунди преди втората фаза на изпитване (фигура 2а). По този начин изпитвания участък е под налягане и започва втората фаза на теста.
През следващото време на изпитване (фигура 2b) налягането в изпитвателния участък не трябва да пада под точката на превключване на пресостата P p . Ако обаче налягането падне поради не добра плътност във вентил V2, пресостата Pp отчита това и DSLC се блокира в състояние на повреда. Всички части, разположени в изпитвания участък, като например пресостати, тръби, винтови съединения и др. се проверяват също за плътност. Едва след като и 2 фаза на теста също покаже, че всички части са с "добра плътност", DSLC свързва веригата на контролера (напрежение в клема 15) и и дава възможност за продължаване последователността на програмата за пускане на горелката.

 

Диаграма на програмата DSLC px Vx:
Диаграма на програмата DSLC px Vx


Схематични диаграми:

1) Изпитване на вентила с допълнителни вентили V3, LGV
Схематична диаграма 1

 

2)Изпитване на вентила с допълнителни вентили V3, V4
Схематична диаграма 2

 

3) Директно изпитване на вентила V1 с допълнителни вентили V4 или LGV
Схематична диаграма 3

 

4) Директно изпитване на вентили V1, V2
Схематична диаграма 4

 

Легенда
V1 Защитен електромагнитен вентил V4 Вентилационен електромагнитен вентил
V2 Електромагнитенxxxвентил за горелка LGV Електромагнитенxxxвентил за газови пропуски
V3 Електромагнитенxxxвентил за пробен газ Pp Контролен пресостат


DSLC дисплей на вентилите

Посока на въртене DSLC

 

  • Пример 1 V1 (син) голямо изтичане
Индикатор DSLC 1

 

  • Пример 2 V2 (червен) средно изтичане
Индикатор DSLC 2

     

  • Пример 3 V2 (червен) малко изтичане
Индикатор DSLC 3
Качественото разграничаване между малки, средни и големи течове се използва само за анализ на грешките. Вентилите обаче винаги трябва да се разглеждат като пропускливи!


Цени

Код Тип Цена без ДДС
247962 DSLC px Vx 230 V Kpl. 0.00
248762 DSLC px Vx 110 V Kpl. 0.00
247963 DSLC px Vx 24 V DC Kpl. 0.00
265281 DSLC px Vx 24 V DC Kpl. 0.00
В случай на липсваща цена или за списък с отстъпки, свържете се директно с нас за оферта.