>> Регулатори на налягане >> FRS


Газов регулатор на налягане FRS Dungs

FRS Регулатори на налягане
  • Тези Регулатори на налягане FRS са специално за газови горелки и газово оборудване.
  • FRS има регулиращо се задание, което може да бъде променено чрез смяна на пружината.
  • Входно налягане до 500 мБар (50 кПа).
  • Висока скорост на потока.
  • Регулаторите са оборудвани с мембрана за компенсация входното налягане и с предпазна мембрана.
  • Вградена импулсна линия за регулиране на изходното налягане, опционална двустранна външна импулсна линия.
  • Не съдържа цветни метали, приложими за газове със съдържание максимум 0.1% на H2S, за газове от фамилии 1, 2, 3 и други неутрални газови медии.
  • Съвместим с EN 88 и DIN 3380.

 

Регулатор на налягане FRS Rp Регулатор на налягане FRS DN Регулатор на налягане FRS група


Схема с разрез FRS

Схема с разрез FRS 1 Схема с разрез FRS 2 Схема с разрез FRS 3
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.

FRS
1 Корпус 5 Дискова мембрана 8 Дихател
2 Регулираща клапа 6 Работна мембрана 9 Пружина
3 Импулсна линия 7 Защитна мембрана 10 Регулиращо устройство
4 Мембрана за компенсация
Схема с разрез FRS 4

 

FRS
1 Корпус 5 Дискова мембрана 8 Дихател
2 Регулираща клапа 6 Работна мембрана 9 Пружина
3 Импулсна линия 7 Защитна мембрана 10 Регулиращо устройство
4 Мембрана за компенсация


Технически спецификации на регулатора налягане FRS

Регулатор тип Rp / DN pmax работно (мБар) Обхват на входното налягане (мБар) Обхват на изходящо налягане (мБар) Работна темп. (0C)
FRS 503 Rp 3/8 500 5 ÷ 500 2.5 ÷ 200 -15 ÷ 70
FRS 505 Rp 1/2
FRS 507 Rp 3/4
FRS 510 Rp 1
FRS 515 Rp 1 1/2
FRS 520 Rp 2
FRS 525 Rp 2 1/2
FRS 5040 DN 40 500 5 ÷ 500 2.5 ÷ 200 -15 ÷ 70
FRS 5050 DN 50
FRS 5065 DN 65
FRS 5080 DN 80
FRS 5100 DN 100
FRS 5125 DN 125
FRS 5150 DN 150


Размери на регулатора на налягане FRS (мм)

размери FRS 1

 

Регулатор тип A B C D E F G H Тегло (кг)
FRS 503 75 115 24 143 G 1/4 G 1/4 G 1/8 225 0.6
FRS 505 75 115 24 143 225 0.6
FRS 507 100 130 28 165 245 1.0
FRS 510 110 145 33 190 310 1.2
FRS 515 150 195 40 250 G 1/2 G 1/4 G 1/4 365 2.5
FRS 520 170 250 47 310 450 3.5
FRS 525 230 285 60 365 550 6.0

 

размери FRS 2

 

Регулатор тип A B C D E F G H Тегло (кг)
FRS 5040 200 195 75 280 G 1/2 G 1/4 G 1/4 395 3.5
FRS 5050 230 250 82.5 340 480 5.0
FRS 5065 290 285 92.5 405 590 7.5
FRS 5080 310 285 100 405 590 10.0
FRS 5100 350 350 110 495 760 16.0
FRS 5125 400 400 125 635 1000 28.0
FRS 5150 480 480 142.5 780 1180 38.0


избор на пружина за FRS

Цвят пружина Кафяв Бял Оранжев Син Червен Жълт Черен Розов Сив
Обхват на налягането (mbar) 2.5÷9 5÷13 5÷20 10÷30 25÷55 30÷70 60÷110 100÷150 140÷200
FRS 503 229817 229818 229820 229821 229822 229823 229824 229825 229826
FRS 505 229817 229818 229820 229821 229822 229823 229824 229825 229826
FRS 507 229833 229834 229835 229836 229837 229838 229839 229840 229841
FRS 510 229842 229843 229844 229845 229846 229847 229848 229849 229850
FRS 515 229851 229852 229853 229854 229869 229870 229871 229872 229873
FRS 520 229874 229875 229876 229877 229878 229879 229880 229881 229882
FRS 525 229883 229884 229885 229886 229887 229888 229889 229890 229891
FRS 5040 229851 229852 229853 229854 229869 229870 229871 229872 229873
FRS 5050 229874 229875 229876 229877 229878 229879 229880 229881 229882
FRS 5065 229883 229884 229885 229886 229887 229888 229889 229890 229891
FRS 5080 229883 229884 229885 229886 229887 229888 229889 229890 229891
FRS 5100 229892 229893 229894 229895 229896 229897 229898 229899 229900
FRS 5125 229901 229902 229903 229904 229905 229906 229907 229908 243416
FRS 5150 229909 229910 229911 229912 229913 229914 229915 229916 243417
Стандартната версия е със синя пружина.


Настройка на налягането

Настройка на налягането FRS
Заводски настройки на пружината p2: 10 - 30 мБар.
1) Развийте защитната капачка A
2) Регулиране към (+) за ос Б "по посока на часовниковата стрелка" = увеличаване на работното налягане (задание), ИЛИ
3) Регулиране към (-) за ос Б "по посока, обратно на часовниковата стрелка" = намаляване на работното налягане (задание)
4) Проверете настройката на налягането
5) Завийте защитната капачка A
6) Пломбирайте


Работна диаграма

Работна диаграма FRS
- За повече информация ползвайте ръководството за експлоатация.
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.


Цени FRS регулатори

Код Тип Цена без ДДС
086462 Газов регулатор на налягане FRS 503 0.00
070383 Газов регулатор на налягане FRS 505 0.00
070391 Газов регулатор на налягане FRS 507 - В наличност 0.00
070409 Газов регулатор на налягане FRS 510 - В наличност 0.00
058446 Газов регулатор на налягане FRS 515 - В наличност 0.00
058628 Газов регулатор на налягане FRS 520 - В наличност 0.00
083303 Газов регулатор на налягане FRS 525 0.00
065144 Газов регулатор на налягане FRS 5040 0.00
065151 Газов регулатор на налягане FRS 5050 0.00
058792 Газов регулатор на налягане FRS 5065 - В наличност 0.00
079681 Газов регулатор на налягане FRS 5080 - В наличност 0.00
082552 Газов регулатор на налягане FRS 5100 - В наличност 0.00
013250 Газов регулатор на налягане FRS 5125 0.00
013268 Газов регулатор на налягане FRS 5150 0.00
В случай на липсваща цена или за списък с отстъпки, contact с нас за оферта.