>> Контрол за плътност >> VPS 508


VPS 508 Dungs - Система за многофункционален газов контрол за плътност на вентила

Контрол за плътност на вентила VPS 508 Dungs
 • Тези системи за контрол за плътност VPS 508 могат да се използват с всички вентили, чиято плътност по посока на насрещния поток, изключва по конструкция утечка по посока на потока.
 • Подходящи за eлектромагнитен вентил, DMV двойни електромагнитни вентили and GasMultiBloc MB. Могат VPS 508 също да се използват за контрол на електромагнитни вентили DN 100,със или без байпас.
 • Оборудването работи независимо от остатъчното налягане в обхвата на допустимия работен диапазон.
 • Обем за тестване ≤ 8 l. Кратък период на изпитване: мин. 10 s, макс. 34 s.
 • Пропускливост или утечки се визуализират чрез светлинен диод.
 • Възможност за външна индикация за повреда за серии VPS 504 S04 и S05.
 • Подходящи за TRD системи.
 • Възможно е електрическо свързване чрез щепселна връзка за S03. No rewiring is required for contact allocation as per DIN 4791. S04 and S05 have an electrical connection at screw Ел. клеми с кабелен вход PG 13.5
 • Подходящи за газове от семейства 1, 2, 3 и други неутрални газообразни среди.


Схема с разрез VPS 508

Схема с разрез VPS 508
За увеличение мащаба на снимката, моля поставете курсора върху нея.

VPS 508
1 Прекъсвач 8 Нагнетателна помпа 14 Мембрана на помпата
2 Електромагнит 9 Превключвател за отключване 15 Свързване на помпата
3 Диаграма на пресостат 10 Светодиод за повреда 16 PCB
4 Притискаща пружина 11 Работен светодиод 17 Свързваща пробка
5 Филтър 12 Тестов нипел 18 Предпазител
6 Електромагнитна котва на вентила 13 Ограничител на обема 19 Резервен предпазител
7 Електромагнитна бобина на вентила


Технически спецификации на VPS 508

Тип система за контрол за плътност Код Напрежение (V) Честота (Hz) Дължина на кабела (m) Степен на защита
VPS 508 S03 251011 230 50 1.5 IP 40
VPS 508 S03 251012 110 50 1.5 IP 40
VPS 508 S04 251004 230 50 - IP 54
VPS 508 S04 251005 110 50 - IP 54
VPS 508 S05 251008 24 DC - IP 54


Размери на система за контрол за плътност (mm)

 • VPS 508 S03
Размери VPS 508 S03 1 Размери VPS 508 S03 2 Размери VPS 508 S03 3
 • VPS 508 S04/S05
Размери VPS 508 S04-S05 1 Размери VPS 508 S04-S05 2 Размери VPS 508 S04-S05 3


Програмна последователност

 • Пасивно състояние: Вентили V1 и V2 са затворени.
Фаза 1 програмна последователност VPS 508
 • Повишаване на налягане:Вътрешната ел. помпа увеличава налягането на газа в тестовата секция с приблизително 20 mbar в сравнение с входното налягане при вентил V1. По време на изпитване, вграденият диференциален пресостат контролира изпитваната секция за утечки. Когато се постигне налягането на изпитване, ел. помпата изключва (край на изпитателния период). Времето за освобождаване (10-26 сек.) зависи от изпитвания обем (макс. 4,0 литра) и входното налягане (макс. 500 mbar). Ако изпитвания участък е стегнат, контактът за автоматичен контрол на горелката се освобождава след макс. 26 секунди - светва жълтия светодиод. Ако изпитвания участък пропуска, или ако нарастването на налягането с + 20 mbar не се поддържа по време на тестовия период (макс. 26 сек), VPS 508 превключва на повреда. Червеният светодиод свети дотогава, докато контакта се освободи от регулатора на термостата (изискване за загряване).
 • Ако по време на теста или при работа на горелката има късо съединение, тестът се стартира отново автоматично. Ако времето за изпомпване е < прибл. 10 секунди, разликата в налягането между тестващата system and the inlet pressure is balanced after pumping is finished. системаи налягането на входа е балансирана след приключване на изпомпването.
Фаза 2 програмна последователност VPS 508 Фаза 3 програмна последователност VPS 508
 • Работа: Вътрешният вентил на VPS 508 е затворен.


 • Изпитване обема на паралелни механизми Dungs: DMV и MBC.

  Тип Rp/DN Изпитван обем (l) Тип Rp/DN Изпитван обем (l)
  DMV-D(LE) 5080/11 DN 80 1.47 MBC 1900 DN 65 1.47
  DMV-D(LE) 5100/11 DN 100 2.28 MBC 3100 DN 80 2.28
  DMV-D(LE) 5125/11 DN 125 3.56 MBC 5000 DN 100 3.55
  DMV-D(LE) 5065/12 DN 65 1.47 MBC 7000 DN 125 6.00
  DMV-D(LE) 5080/12 DN 80 2.28
  DMV-D(LE) 5100/12 DN 100 3.55
  DMV-D(LE) 5125/12 DN 125 6.00


  Цени

  Код Тип Цена без ДДС
  251011 Контрол за плътност VPS 508 S03 0.00
  251012 Контрол за плътност VPS 508 S03 0.00
  251004 Контрол за плътност VPS 508 S04 0.00
  251005 Контрол за плътност VPS 508 S04 0.00
  251008 Контрол за плътност VPS 508 S05 0.00
  В случай на липсваща цена или за списък с отстъпки, свържете се директно с нас за оферта.